ستاد دیه نمایندگی استان تهران
جشن گلریزان در امامزاده زید بازار تهران دی ماه96
جشنواره تئاتر زندانیان کشور در برج آزادی که به نفع آزادی مددجویان جرایم غیرعمد برگزار گردید
نصب بنر و سپاس از نیکوکاران بازار تهران که در طرح آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت نمودند
برگزاری مراسم گلریزان در شهر قدس 16 بهمن 1396
مراسم گلریزان آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد استان تهران در کتابخانه ملی کشور
دانشجوی واحد علوم و تحقیقات تهران، قبل از فوت، بدهی یک زندانی نیازمند را پرداخت کرد
پویش هفت سین خورشید در ستاد دیه استان تهران آغاز شد
تقدیر از کارکنان زن ستاد دیه استان تهران
دستهای کوچک و دلهای بزرگ دانش آموزان به کمک ستاد دیه استان تهران آمدند
مراسم گلریزان ستاد دیه نمایندگی استان تهران در هتل قلب
تعداد نمایش آیتم ها : سطر