ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - بازدید مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور از نمایندگی استان تهران