ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - نمازگزاران مسجد ابوذر تهران، پنج نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را آزاد کردند