ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - دستهای کوچک و دلهای بزرگ دانش آموزان به کمک ستاد دیه استان تهران آمدند