ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - تقدیر از کارکنان زن ستاد دیه استان تهران