ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - دانشجوی واحد علوم و تحقیقات تهران، قبل از فوت، بدهی یک زندانی نیازمند را پرداخت کرد