ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - نصب بنر و سپاس از نیکوکاران بازار تهران که در طرح آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت نمودند