ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - جشنواره تئاتر زندانیان کشور در برج آزادی که به نفع آزادی مددجویان جرایم غیرعمد برگزار گردید