ستاد دیه نمایندگی استان تهران
برگی از یک پرونده
فاجعه در مجتمع مسکونی
فاجعه در مجتمع مسکونی
مأموران آتش نشانی و اورژانس در تکاپو برای نجات آدم هایی بودند که از میان دود و آتش وحشت زده کمک می خواستند. نردبانی از حیاط خلوت به بیرون تنها راه فرارشان بود. اول زن ها و بچه ها و بعد مردها! صاحب همین خانه ای که نردبان در حیاط خلوتش گذاشته بود، همراه همسرش به نیروهای آتش نشانی کمک می کردند و آن سوی دیوار امدادگران اورژانس در تلاش برای بازگرداندن زندگی به افراد مصدوم بودند.
خواب بد تقدیر
خواب بد تقدیر
عید می آید با کاکتوس های تیغ دار و کوتاه و بلند که اولش فکر می کنی خیلی عبوس و بداخلاق هستند ولی وقتی به آب و گلدانش می رسی، تازه می بینی پشت آن چهره خشن، یک دنیا عشق است و محبتی که همه انرژی های بد را از تو دور می کند و به جایش هوای تازه به اتاقت می بخشد...
تعداد نمایش آیتم ها : سطر