ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
جلسه مشترک ستاد دیه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی برگزار شد
به منظور رسیدگی به پرونده های مددجویان جرایم تصادف غیرعمد، جلسه مشترک ستاد دیه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی برگزار شد

به منظور رسیدگی به پرونده های مددجویان جرایم تصادف غیرعمد، جلسه مشترک ستاد دیه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران، جلسه مشترک ستاد دیه کشور و صندوق تأمین خسارتهای بدنی که در نمایندگی استان تهران برگزار شد، پرونده های 22 نفر از مددجویان نیازمند محکوم به دیه ناشی از حوادث رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و زمینه آزادی آنان فراهم شد.
در این جلسه، احسانی معاون اجرایی ستاد دیه کشور، دکتر جباری مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، دکتر پاکروان مشاور عالی صندوق، هاشمی رئیس اداره بازرسی و حسابرسی، عزیززاده معاون فنی و حقوقی صندوق و همچنین رحمانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران حضور داشتند.
بنا به این خبر، با بررسی پرونده های مددجویان واجد شرایط، زمینه آزادی 12 نفر از این افراد، با پیگیریهای کارشناسان ستاددیه و صدور حواله های دریافت دیه یا خسارت فراهم گردید. 
شایان ذکر است در این جلسه، مقرر شد چنانچه پرونده ای دارای مابه التفاوت بیش از شمول بیمه باشد، از طریق ستاد دیه نسبت به پرداخت آن از طریق منابع استان یا شیوه نامه اقدام شود.

منبع: روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷