ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
مدیرعامل ستاد دیه کشور از نمایندگی استان تهران بازدید کرد
​​​​​​​همزمان با شب عید غدیرخم، مدیر عامل ستاد دیه کشور با حضور در نمایندگی استان تهران، فعالیتهای صورت گرفته را مورد ارزیابی قرار داد.

همزمان با شب عید غدیرخم، مدیرعامل ستاد دیه کشور با حضور در نمایندگی استان تهران، فعالیتهای صورت گرفته را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران، سیداسداله جولائی با حضور در نمایندگی تهران، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، با مراجعین نیز دیدار نمود.

در این دیدار که علی مهربان معاون اداری مالی ستاد دیه کشور نیز حضور داشت، فعالیتهای صورت گرفته به خصوص در زمینه سیستم های ثبت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین جولایی در بازدید از بخشهای نمایندگی ستاد دیه استان تهران، عید غدیر را به مدیر، کارشناسان و خانواده زندانیانی که جهت پیگیری پرونده مراجعه نموده بودند، تبریک گفت.

منبع: روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران چهار شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷