ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
جلسه همکاری کانون اصلاح و تربیت و نمایندگی ستاد دیه استان تهران
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران با حضور در کانون اصلاح و تربیت، روند بررسی پرونده های مددجویان جرایم غیرعمد و نحوه کمک به آنان را تشریح کرد.

 

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران با حضور در کانون اصلاح و تربیت، روند بررسی پرونده های مددجویان جرایم غیرعمد و نحوه کمک به آنان را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران، منوچهر رحمانی در دیدار با علی رستمی مدیر کانون اصلاح و تربیت گفت: آموزش هنجارهای اجتماعی، ارزش های اخلاقی و رفتارهای شایسته، کودکان را نسبت به شیوه های تعاملات اجتماعی شان آگاه می کند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه ادامه داد: تلاش برای بازگشت مجدد کودک بزهکار به روال عادی زندگی از آنجا ضرورت می یابد که سرنوشت آینده جامعه در گرو تربیت کودکانی سالم است و در این خصوص کانون اصلاح و تربیت وظیفه سنگینی جهت هدایت کودکان و نوجوانان معارض قانون دارد تا در مسیر صحیح زندگی قرار گیرند.

وی ضمن تشریح روند بررسی پرونده های مددجویان جرایم غیرعمد و نحوه کمک به آنان، تأکید کرد: ستاد دیه نیز جهت کمک به این قشر از مددجویان که بیشتر نیاز به حمایت دارند، آماده است تا پرونده های مددجویان زیر 18 سال جرایم غیرعمد با سرعت بررسی شود و نزد خانواده خویش بازگردند.

بنا به این خبر، مدیر کانون اصلاح و تربیت نیز ضمن تشکر در خصوص جرایم مددجویان زیر هجده سال و اقدامات انجام شده در خصوص بازگشت سالم مددجویان به جامعه توضیح داد.  tehipro@

منبع: روابط عمومی ستاد دیه نمایندگی استان تهران سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶