ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
مدیر عامل ستاد دیه کشور و نایب رئیس هیأت امناء از نمایندگی تهران بازدید کردند
جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور و یساقی نایب رئیس هیأت امنای ستاد با حضور در نمایندگی استان تهران، روند فعالیتهای انجام شده را بررسی نمودند.

 

جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور و یساقی نایب رئیس هیأت امنای ستاد با حضور در نمایندگی استان تهران، روند فعالیتهای انجام شده را بررسی نمودند.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران، سیداسداله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور و علی اکبر یساقی نایب رئیس هیأت امنای ستاد روز چهارشنبه ضمن حضور در نمایندگی ستاد، روند فعالیتهای انجام شده را با توجه به حجم پرونده های ارسالی و آمار مددجویان جرایم غیرعمد، مثبت ارزیابی نمودند.

بنا به این خبر، منوچهر رحمانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان نیز در خصوص بهبود روند فعالیتها و تسریع در آزادی مددجویان واجد شرایط توضیحاتی ارائه نمود.  tehipro@

منبع: روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶