ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
مددجوی اهل تسنن با کمک ویژه نمایندگی ستاد دیه استان تهران آزاد شد
یکی از مددجویان اهل تسنن که دلیل بدهکاری در زندان به سر می برد، با کمک ویژه نمایندگی ستاد دیه استان تهران آزاد گردید.

یکی از مددجویان اهل تسنن که دلیل بدهکاری در زندان به سر می برد، با کمک ویژه نمایندگی ستاد دیه استان تهران آزاد گردید.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران، عرفان .ق که از سه ماه قبل به دلیل بدهکاری در زندان به سر می برد و استطاعت مالی جهت پرداخت بدهی و جلب رضایت شاکی نداشت، با کمک ویژه نمایندگی ستاد دیه دیه که به صورت بلاعوض به وی اعطاء گردید، آزاد شد.

این خبر می افزاید: کمک مذکور به مبلغ 50میلیون ریال بود که به شاکی پرونده تحویل و رضایت وی در دادگاه جلب گردید تا عرفان که از مددجویان اهل تسنن بود نزد خانواده خویش بازگردد. tehipro@

منبع: شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶