ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
دستانتان برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد سبز باد
مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا می شود، غرق در شکوفه میشود روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد. سال نـو مبارک

مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا می شود، غرق در شکوفه میشود

روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد.

سال نـو مبارک و دستانتان برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد سبز باد

منبع : روابط عمومی ستاد دیه استان تهران 1400/1/10