ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
نیکوکاران تهرانی 43 نفر از زندانیان بدهکار بهارستان را آزاد کردند
در اقدامی انساندوستانه، با تلاش نمایندگی ستاد دیه استان تهران و کمک نیکوکاران و خیرین، زمینه آزادی 43 نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد را فراهم کردند.

در اقدامی انساندوستانه، با تلاش نمایندگی ستاد دیه استان تهران و کمک نیکوکاران و خیرین، زمینه آزادی 43 نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد را فراهم کردند.

با پیگیری کارشناسان و مددکاران نمایندگی ستاد دیه استان تهران و تشکیل جلسات متعدد مذاکره با شکات و مکاتبه با مراجع قضایی، زمینه آزادی 43 نفر از زندانیان نیازمند شهرستان بهارستان که مبلغ کلی بدهی آنان 97 میلیارد و 640 میلیون ریال بود، فراهم گردید تا نزد خانواده هایشان بازگردند.

بنا به این خبر، مجموع کمک نیکوکاران استان تهران برای آزادی زندانیان یاد شده، پنج میلیارد و 25 میلیون ریال بود و مابقی از طریق قبولی اعسار توسط مراجع قضایی تأمین گردید. همچنین برخی شکات بخشی از طلبشان را نیز بخشیدند که بدین ترتیب خود نیز در این امر انساندوستانه سهیم شدند.

شایان ذکر است عزیزان نیکوکار که قصد آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد را دارند، می توانند با شماره 88861870 نمایندگی ستاد دیه استان تهران تماس بگیرند. شماره کارتهای  6037991899675916 نزد بانک ملی و 5859837000095519 نزد بانک تجارت  آماده دریافت این هدایا است، همچنین گزارش کامل هر گونه کمک خیرین و نیکوکاران از طریق نمایندگی ستاد دیه استان تهران به آنان اعلام خواهد شد.

منبع : روابط عمومی ستاد دیه استان تهران 1399/3/26