ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
بازدید مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور از نمایندگی استان تهران
همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) ، سیداسداله جولائی مدیر عامل ستاد دیه کشور و علی اکبریساقی نائب رئیس هیئت مدیره با همراهی کشانی سرپرست معاونت اجرائی ستاد دیه کشور با حضور در نمایندگی استان تهران، فعالیتهای صورت گرفته در این نمایندگی را مورد ارزیابی قرار دادند.

در پایان این بازدید رحمانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران گزارش مبسوطی از عملکرد 6 ماهه ابتدائی سال جاری ارائه و در ادامه مدیر عامل ستاد دیه کشور و همراهان ضمن حضور در واحد های مختلف از عملکرد نمایندگی و کارکنان ابراز رضایت و تشکر نمودند.

qgi_11.jpg

 

منبع : روابط عمومی 1398/8/21