ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
پویش هفت سین خورشید
بی تردید الگوهایی مانند دانشجوی مرحوم سجاد پوراحسان که سه روز قبل از پرواز آسمانی اش بدهی مرد مستأجری را به صاحبخانه اش پرداخت نمود و وی را آزاد کرد، چراغی روشن در این راه خواهد بود.

نیکوکار ارجمند

با سلام و احترام

       چه لحظه زیبایی است وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی...   و ما خداوند منّان را شاکر هستیم که با همیاری و همفکری نیکوکاران و تلاشهای ستاد دیه استان تهران، طی سال گذشته، 1008 نفر و در سال جاری نیز تاکنون505 نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد شامل 485 نفر مرد و 20 نفر زن آزاد شده، به آغوش گرم خانواده هایشان بازگشتند.

      بر آنیم این راه را با کمک دستهای مهربان شما ادامه داده، در پویش هفت سین خورشید، لبخند بر لبان کودکانی بنشانیم که پدر یا مادرشان به خاطر بدهی، تصادف یا حادثه غیرعمد در زندان به سر می برند.

      بی تردید الگوهایی مانند دانشجوی مرحوم سجاد پوراحسان که سه روز قبل از پرواز آسمانی اش بدهی مرد مستأجری را به صاحبخانه اش پرداخت نمود و وی را آزاد کرد، چراغی روشن در این راه خواهد بود. افتخار داریم با دعوت از حضور سبزتان در پویش هفت سین خورشید و معرفی این ستاد به دیگران، یاریگر ما باشید. همچنین کمک به آزادی این زندانیان صرفاً از طریق شماره حسابهای نمایندگی ستاد دیه امکان پذیر خواهد بود.

ستادمردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد

 نمایندگی استان تهران

منبع : روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران 1397/10/15