ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
یا مقلب القلوب و الابصار
تنها خداست که میداند “بهترین” در زندگی شما چگونه معنا میشود!

همراه ارجمند سایت و کانال اطلاع رسانی نمایندگی ستاد دیه استان تهران :                                                                                                          

   تنها خداست که میداند
“بهترین”
در زندگی شما چگونه معنا میشود!
ما در سال نو آن بهترین را برایتان آرزومندیم.
نوروزتان مبارک و فرخنده باد

 https://t.me/tehipro

منبع : روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران 1397/1/8