ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
پرونده 62 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد تهران در جلسه هیئت امناء بررسی شد
آخرین جلسه هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه استان تهران سال 96 با حضور اعضای این هیئت روز دوشنبه برگزار گردید.

آخرین جلسه هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه استان تهران سال 96 با حضور اعضای این هیئت روز دوشنبه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران، در این جلسه که در محل دفتر نمایندگی برگزار شده بود، ضمن بررسی عملکرد سال 96 و تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته، برنامه ها و راهکارهای جدید در سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در ادامه جلسه از بین پرونده های موجود با اعطای وام یا کمک مالی به 62 نفر از مددجویان نیازمند واجد شرایط استان تهران که از سوی زندانها معرفی شده بودند، موافقت گردید.

بنا به این خبر، در پایان جلسه، مصطفی محبی مدیر کل زندانهای استان تهران، محسن ولئیی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تهران و سعید ستاری به عنوان اعضای هیئت امناء  ضمن بازدید از نمایندگی ستاد دیه، از تلاش کارکنان جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند استان تهران تقدیر نمودند.

مدیر کل زندانها و نایب رئیس هیئت امنای نمایندگی استان تهران در این بازدید گفت: تعدادی از زندانیان نیازمند برای پرداخت دیه و بدهی مالی در زندان‌ها هستند که خانواده های آن‌ها منتظر حضورشان در جمع خانواده هستند. بی‌تردید دستگیری از چنین نیازمندانی اجری بزرگ خواهد داشت.

مصطفی محبی افزود: کمک های نیکوکاران و پیگیری و تلاش شما برای آزادی چنین زندانیانی، آثار بسیار مثبتی دارد. زیرا  با توجه به اینکه زندانیان جرایم غیرعمد، به دلیل بدهکاری و ناتوانی از پرداخت بدهی در زندان به سر می‌برند، کمک  به این گروه از زندانیان، کمک به کسی است که جرمی را مرتکب نشده و به دلیل عجز مالی دچار مشکل شده اند.

این خبر می افزاید: جلسه هیئت امناء نمایندگی ستاد دیه استان تهران هر دو هفته یک بار در محل نمایندگی برگزار و پرونده های زندانیان جهت اعطای کمک یا وام مورد بررسی قرار می گیرد. https://t.me/tehipro

منبع : روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران 1396/12/21